Algemene voorwaarden/Disclaimer


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.MySavings.be. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door zijn/haar bezoek aan de website en het gebruik van de daarop geboden informatie, de tools en bewaarmogelijkheden stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De website en alle auteursrechten betreffende de inhoud behoren toe aan MySavings, een handelsbenaming, eigendom van IFPA bvba, Antwerpselaan 38-39, 1000 Brussel (KBO 0536 492 845). MySavings behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te brengen. MySavings adviseert de gebruiker regelmatig deze voorwaarden te controleren. MySavings opereert onder de FSMA-nummer 108162.

Bescherming van persoonsgegevens

MySavings hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.  In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. MySavings geeft u daarbij volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.

  • MySavings treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 
Wanneer de gebruiker zich aanmeldt voor één van de diensten die via deze website worden aangeboden, kan MySavings aan de gebruiker vragen bepaalde informatie te verstrekken : aan de hand van online formulieren, het gebruiken van de simulators, het aanvragen van offertes en berekeningen, het aanmaken van een profiel in MijnPlan, het uploaden van informatie,…  MySavings verzamelt deze informatie om uw activiteiten op de website te ondersteunen. De gebruiker kan van MySavings de volgende soorten boodschappen ontvangen: informatiebrieven, advies en tips, nieuwigheden, gepersonaliseerd advies, steekproeven, enz.

De persoonsgegevens die de gebruiker bij de registratie ingeeft, worden door MySavings in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek opgeslagen. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van MySavings die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden worden verwerkt en gebruikt en niet met derden worden gedeeld.

Soms zal de MySavings website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website/nieuwsbrief uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Uw wachtwoord, dat u toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het aanvragen en bewaren van verzekeringsoffertes, het maken van berekeningen, het uploaden van eigen documenten,…) is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt zich ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.
Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om uw gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt MySavings geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of uw gegevens door derden.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast ; het is op elk ogenblik beschikbaar op de website van MySavings.

Aansprakelijkheid

De informatie en de prijzen die u terug vindt op onze website, via e-mail of een ander kanaal, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden. Noch de middelen die MySavings u ter beschikking stelt om verzekeringsoffertes of verzekeringsvoorstellen aan te vragen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar, hetzij met betrekking tot reeds bij de verzekeraars afgesloten verzekeringsovereenkomsten.  Enkel de voorwaarden van de polis die u bij een verzekeraar ondertekend heeft, zijn geldig.  MySavings is slechts een tussenpersoon, makelaar in verzekeringen.
Het afleveren –hetzij op het scherm, hetzij per e-mail- van een verzekeringsofferte impliceert niet dat de gebruiker/klant ook aanvaard zal worden door de verzekeraar die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de polisaanvraag, ingediend door de gebruiker/klant dat de verzekeraar, in het kader van haar acceptatiepolitiek, het besluit zal nemen de klant/het risico te aanvaarden of te weigeren.
De gebruiker kan verschillende verzekeringsproducten vergelijken op basis van diverse parameters, MySavings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijzigende voorwaarden van haar partners.  MySavings zal zich inzetten om alle zaken up-to-date te houden.
Op verscheidene plaatsen op de website van MySavings wordt er verwezen naar externe sites en partners die niet door MySavings worden beheerd.  Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Beschikbaarheid van de website

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of (een) derde(n).

Toegangsverbod tot de website

MySavings behoudt zich het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die op de één of andere manier de goede reputatie van de website zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de website zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
Maximaal gratis gebruik van de cloud-service
Elke gebruiker beschikt gratis over 50MB aan dataruimte. Uploads worden beperkt tot 4MB.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak