Onderwerp

Als ik op bepaalde momenten in mijn leven niet heb gewerkt, heeft dat dan een negatieve invloed op mijn pensioen?

FAQ
We kunnen een onderscheid maken tussen vier periodes: 
  • de periodes van voltijdse arbeid waarin u een loon ontving
  • periodes waarin u niet werkt: legerdienst, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, tijdskrediet, werkloosheid met bedrijfstoeslag,…
  • de periodes waarin u deeltijds heeft gewerkt
  • periodes waarin u niet hebt gewerkt en die niet gelijkgesteld zijn
Onder bepaalde voorwaarden worden periodes van inactiviteit of deeltijdse arbeid (geheel of gedeeltelijk) met effectieve arbeidsperiodes gelijkgesteld. We spreken in dat verband over ‘gelijkgestelde periodes’. Met die periodes wordt rekening gehouden bij de berekening van uw pensioen. In dat geval zal het feit dat u op dat ogenblik niet gewerkt heeft, geen ingrijpend negatieve gevolgen hebben voor uw pensioen.  Indien het geen gelijkgestelde periode betreft, zal het niet meetellen voor uw pensioen.  Bovendien tellen meer en meer gelijkgestelde periodes wel mee, maar krijgt u er een lager pensioenbedrag voor.
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak