Onderwerp

U hebt zoveel verzekeringen en pensioenplannen dat u door de bomen het bos niet meer ziet?

FAQ
Tijdens uw loopbaan oefent u wellicht meerdere jobs uit. Bij sommige werkgevers hebt u een groepsverzekering of pensioenfonds, bij andere niet. Daarnaast spaart u zelf voor uw aanvullend pensioen via pensioensparen en langetermijnsparen .

Bent u zelfstandige, dan komen daar nog een VAPZ en (als u met een vennootschap werkt) een individuele pensioentoezegging (IPT) bij …. En dan zwijgen we nog over de extra dekkingen (overlijden, arbeidsongeschiktheid, …) die in deze contracten kunnen zitten.
 

Moet uw pensioenplan verlengd worden? Wees dan erg waakzaam …

Dossiers
U hebt een groepsverzekering, VAPZ, IPT of Riziv-contract met een eindleeftijd op 60 jaar of zelfs 65 jaar, maar is deze leeftijd niet uw wettelijke pensioenleeftijd? Dan zult u binnenkort een brief krijgen van de verzekeraar met de vraag om uw contract te verlengen tot de wettelijke pensioenleeftijd (65, 66 of 67 jaar). Dat is immers verplicht op basis van de wetgeving. Maar vooraleer u zomaar akkoord gaat met een verlenging, doet u best een beroep op een specialist. Want een verkeerde beslissing kan u heel wat centen kosten …
 

Inpandgave van uw VAPZ, IPT of groepsverzekering

Dossiers
Inpandgave van uw VAPZ, IPT of groepsverzekering
 
U wil investeren in vastgoed en hebt daarvoor een krediet nodig. Tijdens de gesprekken met kredietgevers wordt soms om extra waarborgen gevraagd. In dat geval kunt u uw VAPZ, individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering als troefkaart gebruiken.
 

Wyninckx-bijdrage op hoge aanvullende pensioenen: alle details

Dossiers
In 2012 voerde de programmawet de bijzondere socialezekerheidsbijdrage (Wijninckx-bijdrage) op hoge aanvullende pensioenen in. De invoering van die bijdrage gebeurt in 2 fases: de overgangsregeling en de definitieve regeling.  Geïndexeerd is de taks van toepassing op premies hoger dan 32.472 euro in 2018 en bedraagt vanaf 1 januari 2018 3% (voorheen 1,5%).
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak