Onderwerp

Hoeveel bedraagt het overlevingspensioen?

FAQ
Er zijn zeer specifieke regels van toepassing op het overlevingspensioen.  Het gaat ook niet echt om een pensioen, maar het betreft eerder een vervangingsinkomen, een vangnet dat beperkt is in bedrag en u mag bovendien als langslevende echtgeno(o)t(e) slechts beperkt bijverdienen. Indien u meer verdient verliest u het recht op uw overlevingspensioen.
Maximumbedragen van de bijverdiensten voor wie jonger is dan 65 en een overlevingspensioen geniet.
  Bijverdienen als zelfstandige (nettobedragen) Bijverdienen als werknemer (brutobedragen)
Zonder kind ten laste 13 824 euro 17 280 euro
Met kind ten laste 17 280 euro 21 600 euro
Voor bijverdiensten als werknemer worden de brutobedragen in rekening gebracht. Voor bijverdiensten als zelfstandige gaat het om het netto belastbaar beroepsinkomen. Dat is het bruto belastbaar beroepsinkomen verminderd met de beroepskosten en met eventuele beroepsverliezen en rekening houdend met een mogelijke verliescompensatie tussen echtgenoten en met eventuele vervangingsinkomsten (die worden erbij opgeteld).
Ontdek onze producten:
Gerelateerde artikels

Onze beoordeling op Google

Klanten gaven ons (4,90/5)
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak