Onderwerp

Wanneer kunt u aanspraak maken op een overlevingspensioen?

FAQ
Als uw partner overlijdt, hebt u als overlevende echtgenoot - ongeacht of u werknemer of zelfstandige bent - alleen recht op een overlevingspensioen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U dient minstens één jaar gehuwd te zijn op het ogenblik van overlijden.  Deze voorwaarde geldt niet wanneer uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum); er op het ogenblik van overlijden een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontvangt; het overlijden het gevolg is van een ongeval na het huwelijk of een beroepsziekte.
  • U moet minstens 45 jaar oud zijn.  Deze voorwaarde geldt niet wanneer u minstens één kind ten laste hebt ; of voor minstens 66% blijvend arbeidsongeschikt bent.
  • U mag geen uitkering krijgen wegens ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking, want dan wordt het overlevingspensioen niet uitbetaald.
Als u niet (langer) voldoet aan de hierboven geschetste voorwaarden met betrekking tot leeftijd en huwelijk, kunt u een overlevingspensioen voor maximaal twaalf maanden krijgen. Hiervoor gelden precies dezelfde regels als voor het gewone overlevingspensioen. Dit tijdelijke overlevingspensioen kan na twaalf maanden, zij het wel tegen een verlaagd bedrag, verder worden uitbetaald tot uw 45e (het zogenaamde voortgezette overlevingspensioen). Daarna hebt u recht op een gewoon overlevingspensioen.
Als u hertrouwt, wordt het overlevingspensioen opgeschort. U hebt dan ook geen recht op een in de tijd beperkt overlevingspensioen.
Ontdek onze producten:
Gerelateerde artikels

Moet uw pensioenplan verlengd worden? Wees dan erg waakzaam …

U hebt een groepsverzekering, VAPZ, IPT of Riziv-contract met een eindleeftijd op 60 jaar of zelfs 65 jaar, maar is deze leeftijd niet uw wettelijke pensioenleeftijd? Dan zult u binnenkort een brief krijgen van de verzekeraar met de vraag om uw contract te verlengen tot de wettelijke pensioenleeftijd (65, 66 of 67 jaar). Dat is immers verplicht op basis van de wetgeving. Maar vooraleer u zomaar akkoord gaat met een verlenging, doet u best een beroep op een specialist. Want een verkeerde beslissing kan u heel wat centen kosten …
 
Dossiers

Onze beoordeling op Google

Klanten gaven ons (4,90/5)
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak