RIZIV Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van de voordelen van uw Rizivtoelage gegarandeerd aan de laagste kosten via MySavings.

Klik hier voor een vergelijking van de waarborgen binnen het solidariteitspakket.

Geautomatiseerde RIZIV-aanvraagprocedure vanaf 2020

Een geconventioneerd zorgverstrekker heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse toelage
van het RIZIV. Deze toelage kan hij gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen en/of om zijn
inkomen te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

De aanvraagprocedure voor deze toelage verliep tot vandaag aan de hand van papieren formulieren. Het
uitsturen, opvolgen en verwerken van deze aanvragen zorgde dan ook voor een hoge werklast bij zowel het
RIZIV, de verzekeringsmaatschappij, de makelaar en de zorgverstrekker.

In het najaar van 2016 kondigde het Riziv haar voornemen aan om het proces tot aanvraag en toekenning
van de Riziv-toelage voor zorgverstrekkers te automatiseren. Vandaag staan we aan de vooravond van de
uitrol van het digitale proces.

Vanaf het premiejaar 2019 (aanvraag in 2020) verandert de aanvraagprocedure, voor zowel het sociaal
voordeel als voor het conventievoordeel na pensioenopname. Het beheer hiervan wordt waar mogelijk
geautomatiseerd zodat de zorgverlener zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen en de
administratie werklast voor de makelaar quasi volledig verdwijnt.

Hoe verloopt de geautomatiseerde aanvraagprocedure?

Als basisprincipe geldt dat het RIZIV alle nodige data heeft om te bepalen welke zorgverleners recht hebben
op een toelage, hoeveel deze bedraagt en op welk verzekeringscontract dit moet worden toegekend.
Hiervoor werd een continu proces van automatische informatie-uitwisseling met de
verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld. Het RIZIV kent immers de gegevens van het verzekeringscontract
van de zorgverlener.

Daarnaast beschikt het RIZIV over alle informatie om na te gaan of de zorgverlener voldoet aan de
basisvoorwaarden van het sociaal statuut. Op basis daarvan berekent het RIZIV het bedrag waarop de
zorgverlener recht heeft. Dit bedrag wordt het evaluatieresultaat genoemd.

Tijdlijn

Voor de apothekers, kinesisten, logopedisten en zelfstandige thuisverpleegkundigen start de nieuwe digitale
procedure (voor de premies over 2019) dit voorjaar.

Voor de dokters en tandartsen start de nieuwe digitale procedure pas in 2021.

In de loop van het tweede kwartaal 2020 krijgen de zorgverleners toegang tot een nieuwe MyRiziv-module.
In deze module kan hij nagaan of hij voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal statuut en ziet hij de
gegevens van het verzekeringscontract waarop de toelage gestort zal worden.

In de loop van het derde kwartaal 2020 kan de zorgverlener ook zijn evaluatieresultaat in MyRiziv
raadplegen. Heeft hij volgens deze evaluatie recht op het maximumbedrag, dan hoeft hij geen actie te
ondernemen. De premie wordt later dit jaar automatisch gestort in het verzekeringscontract.

Als de zorgverlener niet akkoord is met het evaluatieresultaat kan hij dit online betwisten. De finale beslissing
over de toekenning van de premie wordt in september genomen.

Wanneer moet de zorgverlener of diens mandaathouder actie ondernemen?

Het RIZIV informeert de zorgverlener via e-mail over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het
sociaal statuut en in het geval er een actie moet worden ondernomen. Zo ontvangt de zorgverlener een email
in geval van:
  • wijziging van contractgegevens

  • vraag om extra gegevens

  • terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat

  • beslissing over de toekenning van het sociaal statuut

  • een actie die moet worden ondernomen (bv. als er twee actieve verzekeringscontracten zijn)

Zorgverleners gaan daarom best even na of het actuele email adres bekend is bij het RIZIV. Dit kan hij alvast
via MyRiziv in orde brengen.

Hoe verloopt de procedure voor gepensioneerde zorgverstrekkers?

De geautomatiseerde procedure verloopt op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor nietgepensioneerde
zorgverleners.

Het enige verschil is dat het RIZIV in dit geval geen informatie nodig heeft over een verzekeringscontract
maar wel een bankrekeningnummer. De verzekeringsmaatschappijen komen hier niet in tussen. Het is de
zorgverlener die dit zelf beheert via MyRiziv.
​Start nu met Riziv bij AG: 
AG insurance biedt u het meest evenwichtige pakket aan solidaire waarborgen (gefinancierd door de verplichte bijdrage van 10%) en een gegarandeerd rendement van 0,75% + winstdeelname.

Aan 0,5% instapkosten via MySavings.
 
Lees ons volledig advies
Onze aanraders
0,5% instapkost (vast voor ganse looptijd contract), rendement van 2% in 2019
Belgische verzekeringsmaatschappij
Vaste geïndexeerde beheerskost van 14,71 euro, basisbedrag 12,50 EUR in januari 2010
 
0,5% instapkosten gedurende ganse looptijd van het contract
Geen beheerskosten
0,5% vast + winstdeelname, totaal van 2% in 2019 (voor nieuwe contracten vanaf 1 januari 2018)
DKV
Cardif
Axa
Athora
Baloise
ZA
NN
AG Insurance
Credimo
Vivium
Allianz

Onze beoordeling op Google

Klanten gaven ons (4,90/5)
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak