RIZIV Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van de voordelen van uw Rizivtoelage gegarandeerd aan de laagste kosten via MySavings.

Klik hier voor een vergelijking van de waarborgen binnen het solidariteitspakket.

Loontrekkende zorgverstrekker eigen pensioenbijdrage

Bent u geconventioneerd als zorgverstrekker, maar niet zelfstandig? Dan kan ook u een persoonlijke bijdragen storten voor het opbouwen van een aanvullend pensioen.  U kan dus naast uw Riziv-contract een sociaal Vapz opstarten en deze premie als loontrekkende fiscaal in mindering brengen.  Dit is enkel geldig voor loontrekkende zorgverstrekkers.

De als sociale bijdrage aftrekbare storting (Vak IV, rubriek A,18) is gelijk aan 9,4% van het netto belastbaar beroepsinkomen (=bruto - sociale bijdragen - beroepskosten) met een maximum van het sociaal vapz voor zelfstandigen van 3.598,05 euro voor 2017.

De storting moet gebeuren in een sociaal pensioenplan, dus met solidariteit, maar alle sociale vapz-contracten beantwoorden hieraan.

Het met de eigen bijdrage opgebouwd aanvullend pensioen wordt samen met andere aanvullende pensioenen 2de pijler onderworpen aan de 80%-grens.

Het wordt bij uitkering zoals een ander VAPZ of RIZIV-contract belast via het systeem van de fictieve rente oftewel omzettingsrente.

​Start nu met Riziv bij AG: 
AG insurance biedt u het meest evenwichtige pakket aan solidaire waarborgen (gefinancierd door de verplichte bijdrage van 10%) en een gegarandeerd rendement van 0,75% + winstdeelname.
 
Lees ons volledig advies
DKV
Cardif
Axa
Generali
Baloise
ZA
Delta Lloyd Life
AG Insurance
Credimo
Vivium
Allianz
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend advies gesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak