RIZIV Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van de voordelen van uw Rizivtoelage gegarandeerd aan de laagste kosten via MySavings.

Klik hier voor een vergelijking van de waarborgen binnen het solidariteitspakket.

Arts

Als voltijds geconventioneerde arts bedraagt uw Rizivtoelage 4.870,71 euro (bedrag voor 2018), hiermee bouwt u via het sociaal vapz aan een aanvullend pensioen. De sociale voordelen Riziv bedragen 2.297,63 euro voor artsen die niet voor hun volledige beroepsactiviteit tot het akkoord zijn toegetreden.

Uw recht op de sociale voordelen zal vanaf 2017 aan de voorwaarde onderworpen zijn dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitendrempels (een bovendrempel en een verlaagde drempel) werden vastgelegd voor elke specialisatie.  


Praktisch

Er wordt een akkoord gepubliceerd in het staatsblad en naar u doorgestuurd via het Riziv.
  • U moet binnen de 30 dagen met een aangetekende brief melden indien u ervoor kiest het akkoord niet te aanvaarden.
  • Indien u niet reageert krijgt u een formulier voor de aanvraag van uw Rizivtoelage en voor de toewijzing ervan aan een verzekeraar.
  • U vult dit in en stuurt dat vóór 30 juni door naar MySavings
  • MySavings controleert dit formulier en stuurt het door naar het Riziv
  • De storting volgt dan een tijd later en gebeurt rechtstreeks aan de verzekeraar.
​Start nu met Riziv bij AG: 
AG insurance biedt u het meest evenwichtige pakket aan solidaire waarborgen (gefinancierd door de verplichte bijdrage van 10%) en een gegarandeerd rendement van 0,75% + winstdeelname.

Aan 0,5% instapkosten via MySavings.
 
Lees ons volledig advies
DKV
Cardif
Axa
Generali
Baloise
ZA
NN
AG Insurance
Credimo
Vivium
Allianz

Onze beoordeling op Google

Klanten gaven ons (4,90/5)
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak