RIZIV Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist en zelfstandig verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden.

Die toelage kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een aanvullende waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van de voordelen van uw Rizivtoelage gegarandeerd aan de laagste kosten via MySavings.

Klik hier voor een vergelijking van de waarborgen binnen het solidariteitspakket.

Fiscaliteit

Op de premies is, anders dan bij een groepsverzekering, individuele pensioentoezegging en levensverzekering geen verzekeringstaks verschuldigd. Dit is één van de bijkomende voordelen van de Rizivtoelage.
 
Op het pensioenkapitaal dat op het einde van de looptijd wordt uitgekeerd, is een bijdrage van 3,55 % voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering  (ZIV-bijdrage), plus de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het kapitaal wordt daarna onder de vorm van een fictieve rente belast.

Fictieve rente: u zal gedurende een aantal jaren een percentage van dat kapitaal als pensioen moeten vermelden op uw belastingaangifte. Dat percentage noemt men de fictieve rente.

Het percentage is afhankelijk van de leeftijd waarop u het kapitaal krijgt; maar het bedraagt nooit meer dan 5 %. U moet de fictieve rente gedurende 13 jaar vermelden op de belastingaangifte, behalve als u minstens 65 jaar oud bent op het ogenblik dat u het kapitaal ontvangt; dan moet u de fictieve rente slechts 10 jaar lang aangeven.

Net zoals uw wettelijk pensioen, wordt uw fictieve rente dan jaarlijks tegen het progressief tarief van de personenbelasting belast. Dat is fiscaal voordeliger dan een eenmalige belasting op het volledige kapitaal.
Ontvangt u het pensioenkapitaal ten vroegste op 65 jaar en bent u tot dan blijven werken, dan wordt slechts 80 % van het kapitaal in fictieve rente omgezet. De overige 20 % wordt dan niet belast.
​Start nu met Riziv bij AG: 
AG insurance biedt u het meest evenwichtige pakket aan solidaire waarborgen (gefinancierd door de verplichte bijdrage van 10%) en een gegarandeerd rendement van 0,75% + winstdeelname.

Aan 0,5% instapkosten via MySavings.
 
Lees ons volledig advies
DKV
Cardif
Axa
Generali
Baloise
ZA
NN
AG Insurance
Credimo
Vivium
Allianz

Onze beoordeling op Google

Klanten gaven ons (4,90/5)
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak