Omzetverzekering

De omzetverzekering is een verzekering gewaarborgd inkomen waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider een rente zal worden uitbetaald aan de vennootschap ter vervanging van de weggevallen inkomsten.

De doelgroep die beoogd wordt zijn de zelfstandige bedrijfsleiders die een zeer groot deel van de omzet zelf verwezenlijken.

Omzetverzekering

De omzetverzekering is een verzekering gewaarborgd inkomen waarbij in geval van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider een rente zal worden uitbetaald aan de vennootschap ter vervanging van de weggevallen inkomsten.

Het wordt berekend op de toegevoegde waarde in de vennootschap en bedraagt maximaal 80% hiervan.  Voor vrije beroepers en managementvennootschappen kan men de bruto marge hanteren, voor anderen zal dit het verschil bedragen tussen de omzet en de som van de handelsgoederen en de grond- en hulpstoffen.  Van dit bedrag dient ook de bezoldiging van de bedrijfsleider worden afgetrokken. Elke verzekeraar hanteert haar eigen regels om het maximum te verzekeren bedrag te bepalen.

De doelgroep die beoogd wordt zijn de zelfstandige bedrijfsleiders die een (zeer) groot deel van de omzet zelf verwezenlijken.  In de praktijk zijn dit vooral éénpersoonsvennootschappen.  Indien de bedrijfsleider voor een bepaalde tijd arbeidsongeschikt wordt, ziet hij immers de volledige omzet, en het daarbij behorende loon, verdwijnen.  De omzetverzekering zal er dan voor zorgen dat de vennootschap/bedrijfsleider zeker is van een inkomen op basis van de eerdere toegevoegde waarde van de vennootschap.

Fiscaal kan de volledige premie als beroepskost worden afgetrokken, deze wordt bepaald zoals bij een “gewoon” gewaarborgd inkomen.  De uitkering zal gebeuren aan de vennootschap en indien hier geen kosten tegenover staan, worden beschouwd als een inkomen en dus belastbaar.
Wij maken voor u gratis een vergelijking en analyse van de markt. In tegenstelling tot spaarformules gaat het hier over premies in functie van leeftijd, beroep, looptijd, wachttijd, risico,... Deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.
Lees ons volledig advies
DKV
Cardif
Axa
Generali
Baloise
ZA
NN
AG Insurance
Credimo
Vivium
Allianz
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dat kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel ons
+32 2 318 15 51
Contacteer mij
Video afspraak